طرح یا پوستر ولادت صاحب الزمان (ع) یا ابا صالح المهدی به شکل گل شاه عباسی در پس زمینه کرمی و نقوش اسلیمی در پس زمینه