طرح یا پوستر کادر با خطوط اسلیمی در پس زمینه مشکی همراه با قاب های طلایی مناسب نوشتن تکست و اسم زیبای حضرت فاطمه به رنگ قرمز در بالای کادر