آموزش رایگان عکاسی حرفه ای | عکاسی را 20 بگیرید

phoo.ir 522 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یكی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است كه داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب كند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از

phoo.ir 514 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

مَعدَن‌کاری به عمل استخراج کانی‌های ارزشمند یا دیگر مواد از زمین و معمولاً از معادن گفته می‌شود. موادی که از این کانسارها به‌دست می‌آید شامل فلزات، زغال‌سنگ، شیل نفتی، سنگ‌های قیمتی، الماس، سنگ آهک، سنگ بعد، سنگ نمک، طلا، نقره، پتاس، شن، خاک رس و موادی از این دست می‌شود.

phoo.ir 512 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

عکاسی تاسیساتی (Facility Photography) رشته ای از عکاسی است که به ماشین آلات سنگین و معادن و تاسیسات می پردازد. عکس های گرفته شده در این حوزه برای مطالعات مهندسین و بررسی دقیق احتمالات مطابقت اطلاعات با مستندات مفید می باشد. بیشتر عكاس های تاسیساتی و صنعتی بر این باور

phoo.ir 504 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

عکاسی جنگ | یکــی از وقایــع مهمــی کــه در هــر جامعــه می توانــد روی دهــد، جنــگ اســت. جنگ هــا عرصــۀ بــروز رفتارهــای گوناگــون انســان هســتند و عــکاس جنگ، نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی بیــن واقعیــت و کل جامعــه را ایفا می کنــد. در تاریــخ ایــران معاصــر، بســیاری از وقایــع مهــم توســط

phoo.ir 502 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

عکاسی هیئت های مذهبی یک هنر ارزشمند برای پیاده سازی مفاهیم مورد نظر دین در قالب تصاویر زیبا و جذاب می باشد. هنر عکاسی، یکی از هنرهای ماندگار و بسیار تأثیرگذار در جذب مخاطب می باشد و توسط آن می توان محتوای مورد نظر را در قاب تصویر به نمایش

phoo.ir 498 - تعریف مهندسی عمران و ارتباط آن با عکاسی

صنایع پتروشیمی (به انگلیسی: Petrochemical industry)، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. امروزه فراورده‌های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسائل